Kalkulator

Kalkulator opłat umożliwia Państwu dokonanie obliczeń całkowitego kosztu transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości. Aby dokonać wyliczeń, wystarczy wybrać typ własności oraz podać cenę nieruchomości, a następnie nacisnąć przycisk oblicz.