Działka Kobylnica oferta nr 1072378

stan oferty: aktualna

typ oferty: sprzedaż

miejscowość: Kobylnica

numer oferty: 1072378

powierzchnia: 11600.00 m2

typ własności: własność

cena: 420000 PLN

Nieruchomość gruntowa obejmująca dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 11.600 m 2 położona w Kobylnicy przy ul. Kasztanowej. Działki w kształcie zbliżonym do prostokąta, bokiem o długości 53 m przyległe do ulicy Kasztanowej. Teren płaski, porośnięty w większości samosiejkami, objęty planem zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Południe”. Zgodnie z planem – działki w części przeznaczone są pod zabudowę usługowo –mieszkaniową, a w części jako tereny sportu i rekreacji, zieleni urządzonej i komunikacji. Minimalna powierzchnia działek budowlanych po podziale – 900 m 2, powierzchnia zabudowy – max 45 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna – min 35 % powierzchni działki, wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, dachy strome, pokrycie – dachówka ceramiczna lub materiały dachówkopodobne. Dopuszcza się sąsiedztwo działek usługowych i działek mieszkaniowych. Uciążliwość prowadzenia działalności nie może przekroczyć granic własności. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej, zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej, zaopatrzenie w energię cieplną- z indywidualnych kotłowni, zaopatrzenie w energię elektryczną, z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami operatora sieci. Dojazd drogą utwardzoną. Media: prąd, gaz, woda, linia telefoniczna - w drodze dojazdowej. Nieruchomość położona w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wolno stojącymi i w zabudowie szeregowej oraz sąsiaduje z Kompleksem BERELA w Kobylnicy oferującym usługi rekreacyjne, imprezowe i noclegowe. 
Osoba do kontaktu:
59 840 32 32
Pośrednik odpowiedzialny:
Licencja zawodowa nr 7394

Przedstawione propozycje nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotyczące nieruchomości uzyskano na podstawie oświadczeń zamawiających. Wszelkie zdjęcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objęte są ochroną praw autorskich majątkowych i osobistych, stanowią jednocześnie własność w świetle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.