Działka Kobylnica oferta nr 1072254

stan oferty: aktualna

typ oferty: sprzedaż

miejscowość: Kobylnica

numer oferty: 1072254

powierzchnia: 2669.00 m2

typ własności: własność

cena: 161000 PLN

DZIAŁKA POD ZABUDOWĘ USŁUGOWO-MIESZKANIOWĄ - ŁOSINO - powierzchnia 2669m2

Oferujemy do sprzedaży niezabudowaną działkę o powierzchni 2669m2, położoną w Łosinie w sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych, po prawej stronie drogi ze Słupska do Łosina. Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren działki oznaczony jest jako: 

– teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej,– dopuszcza się rozwój istniejących gospodarstw rolnych

– dopuszcza się sąsiedztwo działek o zabudowie usługowej z działkami o zabudowie mieszkaniowej, a także sąsiedztwo obiektów usługowych i mieszkaniowych na jednej działce lub na działkach sąsiednich

– dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci kanalizacji sanitarnej zaliczonej do układu podstawowego, zgodnie z ideogramem sieci

– minimalna powierzchnia działki - 1500 m2

– ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 15 m od E. 01KG, 8 m od drogi W. 05KL

– powierzchnia zabudowy - maksymalnie 45% powierzchni działki

powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 35% powierzchni działki,

– wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,– dachy budynków strome, o kącie nachylenia 25° - 55°,– pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna, materiały dachówkopodobne, w odcieniach brązu i czerwieni,– poziom posadowienia parteru - do 50 cm

uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic własności,

– przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest uściślenie rozpoznania warunków geologicznych

– zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,– odprowadzanie ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej,– odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - na własnej działce lub do kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów,– zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami zarządzającego siecią

Dojazd do dzialki drogami utwardzonymi i gruntowymi utwardzonymi.

Łosino leży w południowej części Gminy Kobylnica w odległosci ca 7km od Słupska. Do Łosina prowadzi droga krajowa z Kobylnicy nr 21 relacji Słupsk – Poznań, przy której rozciąga się nowsza część wsi, gdzie intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Do starszej części wiedzie odchodząca od niej na południowy wschód droga brukowa. Po zachodniej stronie znajduje się farma z siłowniami wiatrowymi. Przez Łosino wiodą trasy rowerowe, piesze i ścieżki przyrodnicze. Na terenie wsi znajduje,  przy ul. Starowiejskiej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę oraz świetlica wiejska.Szkoła, przedszkola i większość usług oraz handel dostępne w pobliskiej Kobylnicy.

 
Osoba do kontaktu:
59 840 32 32
Pośrednik odpowiedzialny:
Licencja zawodowa nr 7394

Przedstawione propozycje nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotyczące nieruchomości uzyskano na podstawie oświadczeń zamawiających. Wszelkie zdjęcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objęte są ochroną praw autorskich majątkowych i osobistych, stanowią jednocześnie własność w świetle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.